Pengurus PusatSusunan Pengurus Pusat Perhimpunan Entomologi Indonesia

PENGURUS PUSAT PEI

Ketua : Damayanti Buchori (IPB)
Wakil Ketua : Bambang Tri Rahardjo (UB)
Sekretaris I : Dodin Koswanudin (BB Biogen)
Sekretaris II : Bandung Sahari (ASTRA Jakarta)
Bendahara I : Dewi Sartiami (IPB)
Bendahara II : Araz Meilin (BPTP Jambi)

Bidang-bidang :
Bidang Kerjasama:
Koodinator : Nurindah (Balittas)
Kerjasama dalam Negeri : Hamim Sudarsono, (UNILA)
Bidang Kerjasama Luar Negeri : Kemas Usman (Pusat KKIP, Badan Karantina)

Bidang Pendidikan dan Penelitian:
Koodinator : Rika Rafiuddin (IPB)
Kesehatan dan Perkotaan : Upik Kusumawati Hadi (IPB)
Pertanian : Wiratno (Balittanah)
Kehutanan : Agus Ismanto (Puslitbang Hasil Hutan)
Perairan : Majariana Krisanti (IPB)
Bidang Komunikasi dan Advokasi:
Koodinator : Akhmad Rizali (UB)
Media Relation dan Web : Mahardika Gama Pradana (IPB)
Advokasi : Idham Sakti Harahap (IPB)
Publikasi : Pudjianto (IPB)

Bidang Pengembangan Organisasi:
Koodinator : Retno Dyah Puspitarini (UB)
Sertifikasi : Nandang Holil
Keanggotan dan Koordinasi antar Cabang: Yaherwandi (UNAND)
Generasi Muda : Wahyu Sigit (Indonesia Dragonfly Society)
Pelatihan dan Seminar : Rina Rachmawati (UB)

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal:
Koodinator : Hari Purnomo (UNEJ)
Pembinaan dan pendampingan Masyarakat : Made Samudra (BB Biogen)
Kearifan Lokal : Harwanto (Balitjestro)
Seni dan Budaya : Tabita Makitan (Indonesia Dragonfly Society)

BADAN PENASEHAT PEI 
Ketua merangkap anggota: Purnama Hidayat (IPB)
Anggota:
Intan Akhmad (ITB)
Yayuk R. Soehardjono (LIPI)
Syafrida Manuwoto (IPB)
Andi Trisyono (UGM)
Antarjo Dikin (Badan Karantina Tumbuhan)
I Wayan Laba (Balittro)
Rosichon Ubaidillah (LIPI)
Asep Nugraha Ardiwinata (Laboratorium Residu)
I Wayan Supartha (Udayana)